Stiftelse af anpartsselskab

0
2007

De hyperlænker du finder i dette indlæg er af kommerciel karakter og dermed er indhold og link af betalt karakter.

Et anpartsselskab, også kendt som ApS, er en bestemt type kapitalselskab. Startkapitalen for et ApS skal som min. udgøre 50.000 kr. hvor anpartshaverne efterfølgende har mulighed for at tilføre yderligere kapital til hhv. kurs 100, overkurs eller som et lån fra anpartshaveren til selskabet. Et ApS kan stiftes af en enkelt eller flere ejere, som både kan være klassificeret som værende fysiske eller juridiske personer.

En fordel ved anpartsselskaber er, at ejernes hæftelse er begrænset til den indskudte kapital, som kan tilføres som kontanter, apportindskud eller en kombination af de to. Dette er muligt ved selve stiftelsen af anpartselskabet, men også ved kapitalforhøjelse. Derudover er der mulighed for at omdanne en enkeltmandsvirksomhed til et anpartsselskab vha. enkeltmandsvirksomhedens værdi eller ved at omregistrere IVS’et til et ApS når der er opnået en værdi på 50.000 kr. eller mere. Hvis dele af startkapitalen består af apportindskud eller en eksisterende virksomhed, kræves det at en revisor har haft foretaget en vurderingsberetning, som skal danne grundlag for den reelle værdi.

Så snart selskabet er registreret hos Erhvervsstyrelsen og fået tildelt et CVR-nummer, har selskabet retsvirkning og kan derved drive virksomhed i Danmark. Når selskabet skal registreres, kræves det, at der indsendes et stiftelsesdokument og et sæt vedtægter, som skal være underskrevet af den stiftende generalforsamling. Stiftelsesdokumentet og vedtægterne skal leve op til bestemmelserne i selskabsloven og indeholde information om stifterne, den valgte selskabsform, indskudskapital, anparterne og særlige forhold der knytter sig hertil, selskabets navn og formål samt selskabets regnskabsår. Herudover skal formalia angående afholdelse af generalforsamlinger fremgå af stiftelsesdokumentet. Disse formalia skal også omfavne andre eventuelle forhold, der er vedtaget for selskabet, som for eksempel i tilfælde af, at der er tilvalgt en bestyrelse eller revisionspligt.

Hvis der skal foretages selskabsændringer efter stiftelsen af selskabet, skal det vedtages i forbindelse med en generalforsamling, hvorefter det skal indberettes til Erhvervsstyrelsen. Eventuelle ændringer kan eksempelvis være ændring af navnet på selskabet, selskabets ledelse eller øvrige forhold der fremgår af vedtægterne. Når man foretager ændringer i et selskab, skal man udfærdige og indsende et generalforsamlingsprotokollat og et sæt opdaterede vedtægter.

Stiftelsesdokumentet for selskabet, ændringsprotokollater og vedtægter er alle offentlig tilgængelig via Erhvervsstyrelsens webside. Dette er også tilfældet med selskabets oplysninger og eventuelle ændringer, hvorved de fremgår af CVR.dk. Dog er selskabets interne dokumenter, som eksempelvis ejerbog og ejeraftale, ikke offentlig tilgængelige.

Det er bestemt ved lov at ApS’er skal føre ejerbog over selskabets anpartshavere. Derudover skal selskabets legale og reelle ejere registreres i Erhvervsstyrelsens offentlige ejerregister. Hvis man har i sinde at overdrage hele eller dele af selskabets anparter eller tilføje en ny anpartshaver ved stiftelse af nye anparter, skal det fremgå af ejerbogen og det skal registreres i det offentlige ejerregister.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here