Hvad bør du købe online?

0
1952

De hyperlænker du finder i dette indlæg er af kommerciel karakter og dermed er indhold og link af betalt karakter.

Der findes naturligvis ikke det, du ikke kan købes online. Alt fra servietter til sommerhuse og biler kan erhverves online uden de store problemer. Online handel har åbnet for oceaner af muligheder, men det er stadig langt fra alting, der rent faktisk kan betale sig at købe online. En af de muligheder, der eksempelvis typisk forsvinder, når du køber noget online er muligheden for forhandling. Selv hvis du fylder indkøbskurven med massevis af varer, har du sjældent muligheden for lige at lufte muligheden for lidt mængderabat.

En af de helt store fordele ved e-handel som forbruger er naturligvis, at du meget nemt kan sammenligne priser fra en lang række butikker, og dermed finde frem til de billigste steder at købe et produkt, medmindre der er tale om noget, der kun forhandles i en specifik webshop. Der findes mange eksempler på dette, som eksempelvis Weboil der forhandler motorolie der ikke forhandles andre steder. Der findes også mange eksempler på producenter af skjorter, hvor man ikke finder produkterne andre steder, og her er det naturligvis svært at sammenligne priser.

Dagligvarer er dyrere – men du sparer stadig

En ting der er mange, der er begyndt at handle online er dagligvarer. I stedet for at tage turen i supermarkedet et par gange om ugen, får de i stedet leveret varerne direkte til døren, hvilket sparer tid i en travl hverdag.

Priserne på dagligvarer er ofte en smule højere online, end hvis man går tilbudsaviserne igennem og handler i de fysiske butikker, ligesom man ikke finder specielt mange ekstraordinære tilbud, som man kan finde i butikkerne.

Alligevel oplever rigtig mange alligevel, at de kan spare mange penge om måneden ved at handle online, hvilket skyldes at man i høj grad fjerner impulskøb og ikke putter så mange unødvendige ting i indkøbsvognen. Undersøgelser viser faktisk, at man kan spare mellem 30 og 40% ved kun at handle 1-2 gange om ugen.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here