Hold øje med hvem der ejer en webshop

0
725

De hyperlænker du finder i dette indlæg er af kommerciel karakter og dermed er indhold og link af betalt karakter.

Der er naturligvis slet ingen tvivl om, at der er mere og mere handel der foregår online. En langt større del af stort set alt hvad v køber, bliver idag handlet online. Det kan være hårdt for de fysiske butikker, og man hører da også om flere butikker, der må dreje nøglen om, eller sadle om i deres strategi.

Hvem handler vi egentlig med?

At så meget af vores handel nu foregår online, betyder at det kan være meget svært at vide, hvem det egentlig er vi handler med. Når man handler i en fysisk butik, kan det naturligvis være svært at vide, hvem der i sidste ende ejer den butik. Ikke desto mindre har vi en nogenlunde ide om, at der bliver betalt skat, moms osv.

Når vi handler online kan det være lidt sværere at gennemskue. Det er nemt at få oversat en hjemmeside til nærmest uendelig mange sprog, og derfor kan det være svært at se hvor en butik har hjemme. Handler man eksempelvis man ting som teknik og musikinstrumenter, er der mange af de webshops man handler på, der ser danske ud, men i virkeligheden har hjemme i Tyskland eller England. Her er priserne lidt lavere, og typisk er det det, man som forbruger kigger mest på, når man handler online.

Der er naturligvis masser af danske webshops indenfor dette, eksempelvis SoundStoreXL, der trods sit engelskklingende navn er dansk.

Hvorfor er det vigtigt at handle dansk?

Der er flere af de udenlandske butikker, der tilbyder de samme garantier og lever op til de krav der nu er. Så hvorfor er det egentlig vigtigt at handle dansk? Det er ganske enkelt. For det første sikrer det penge i statskassen, da der skal betales Skat osv, af penge der tjenes i Danmark. Tjenes de i udlandet, er det selvsagt et andet land, der får glæde af det.

For det andet handler det om at styrke det danske erhvervsliv. Vi har set mange eksempler på lukkede fysiske butikker, da folk er søgt online. Vi kan risikere at se det samme med danske webshops, hvis kunder begynder at handle i udenlandske webshops, fordi de er 15% billigere.

 

 

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here